NAPEŁNIANIE BUTLI NURKOWYCH

U nas napełnisz butle nie wychodząc z samochodu!

  • Napełnianie butli Powietrzem do 300 bar !!!
  • Napełnianie butli Nitroxem do 40% 300 bar !!!
  • Napełnianie butli Nitroxem do 50% 300 bar !!!
  • Napełnianie butli Nitroxem  do 99% (300 bar)
  • Napełnianie butli Helem (300 bar)
  • Napełnianie butli Argonem (300 bar)
  • Napełnianie butli Tlenem (300 bar)
  • Napełnianie butli PCP i HP(300 bar)
  • Napełnianie butli Technicznych 50 L (300 bar)

CENNIK NAPEŁNIANIA BUTLI REKREACYJNYCH (do 300 bar)

Pojemność butli Powietrze Nitrox do 40%
200 bar (Cena w PLN) 300 bar (Cena w PLN) 200 bar (Cena w PLN) 300 bar (Cena w PLN)
<1 litra 10 20
2-6 litry 10 30 12 20
12 litrów 15 40 25 40
15 litrów 20 50 30 50
2 x 12 litrów 30 60 40 60
Inne 2/litr 4/litr 2/litr 4/litr

CENNIK NAPEŁNIANIA BUTLI TECHNICZNYCH (do 300 bar)

Nitrox 50% Hel Argon Tlen
(Cena w PLN) (Cena w PLN) (Cena w PLN) (Cena w PLN)
200 bar 200 bar 200 bar 200 bar
50 zł – stage 11 L 150 zł / 1 m3 10 PLN – Butla 0,8 L 150 zł / 50L

Informujemy, że napełniamy tylko i wyłącznie butle posiadające cechy POLSKIEGO UDT, czyli zostały przyjęte do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz posiadają ważną legalizację, przeprowadzoną przez POLSKIE UDT.

Napełnianie butli nurkowych Pszczyna Napełnianie butli Powietrzem do 300 bar !!!